mambo5
Joined
Likes
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Ако ти не изпълниш своя дълг да се биеш-и славата, и дхармата си ще изгубиш, и грях ще сториш също.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…